Felújítás

A lövétei népiskola 1888-tól közel egy évszázadon át a falu iskolája volt, az utolsó évtizedekben pedig óvodaként működött. Az impozáns épület a lövéteiek oktatásának 114 évig bíztosított helyszínt, 2002 óta azonban leromlott állapota miatt nincs használatban, sajnos alkalmatlanná vált bármilyen célú használatra. Kisebb javítási munkákon kivül sajnos nem történt semmi az elmult időszakban, így aztán a magára hagyott épület sorsa kilátástalan lett. Egy állagmegóvási munka során az épület keleti szárnya is leomlott. 


Statikai állapota viszont nagy általánosságban jónak mondható, komoly szerkezeti meghibásodások, falelválások, repedések, vagy alapozási gondokra utaló jelek nem láthatóak, a szerkezet megfelelően viselkedett az elmúlt évszázad földrengései idején is.

2013-ban megtörtént a népiskola felújításának tervezete, majd engedélyeztetése.

A tulajdonos Római Katolikus Egyház anyagi forrás hiányában pályázatokon keresztül próbálta a szükséges keretet megteremteni a felújításhoz. Végül a lövétei bejegyzésü Asociatia Zöld Erdély Egyesület segítségével sikerült a Bethlen Gábor Alap-tól egy jelentős összeget megpályázni ami közel elegendő az épület felújításához. A teljes befejezéshez, a kültéri rendezés és az épület bútorozásához, felszereléséhez szükséges anyagiakat további pályázati lehetőségekkel és szponzorok segítségével szeretnénk bíztosítani. A felújításhoz anyagi segítséget nyújtott továbbá a Hargita Megye Tanácsa, Harmopan Kft,  Lövétei Tanács, Lövétei Közbirtokosság 

 

A felújítás becsült költsége:

1. Tervek, adók, illetékek 183.800 Lej 12.589.041 Ft 40.844 Eur
2. Épület kivitelezése   1.893.190 Lej 129.670.547 Ft 420.708 Eur
3. Épület körüli terep rendezés, parkolók 765.848 Lei 52.455.342 Ft 170.188 Eur
ÖSSZESEN (Áfa nélkül) 2.842.838 Lei 194.714.931 Ft 631.741 Eur

 

Eddigi támogatási összegek (2017 január):

2015- Bethlen Gábor Alap 1.708.200 Lej 117.000.000 Ft 379.600 Eur
2016- Hargita Megye Tanácsa 30.000 Lej 2.054.794 Ft 6.666 Eur
2016- Harmopán Kft. 8.800 Lej 602.739 Ft 6.666 Eur
2016- Lövétei Közbirtokosság 100.000 Lej 6.849.315 Ft 22.222 Eur
2016- Lövétei Tanács  30.000 Lej  2.054.794 Ft  6.666 Eur
ÖSSZESEN (Áfa nélkül) 1.877.000 Lej 128.561.643 Ft 417.111 Eur

 

A felújítás fontosabb munkálatai:
A födémek megerősítése, a fedélszerkezet sérült elemeinek cseréje, a kötőgerendák kiváltása és a fedélszerkezet székülésekké való átalakítása, a cseréphéjazat és a cseréplécek cseréje, kémények újjáépítése, cementes burkolatok eltávolítása, a külső és belső sérült vakolatfelületek eltávolítása, a falfelületek hagyományos kétrétegű meszes vakolattal való burkolása és mázolása, a földsziniti padlók és falazatok gombamentesítése, nyílászárók javítása, kiegészítése és festése, mosdóhelyiségek és műszaki helyiség kialakítása, az épületnek a használathoz szükséges gépészeti elemekkel való teljes felszerelése, kazánház, villany- és vízbekötés, mennyezet, teljes tetőtér beépítés, lépcsők, szennyvízülepítő/tározó kialakítása, tereprendezés, zöldfelület, parkolók kialakítása
 A leomlott épületrész teljes újjáépítése a helyreállítás szerves része.

Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work
Recent Work